شهید شاپور برزگر
شهید شاپور برزگر

وصیت نامه سردار شهید اسلام شاپور برزگر …. الله اکبر الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر ـ لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم . تاریخ را که می نگریم پر از حوادثی است که در جوامع مختلف بشری رخ داده و در اکثر آن عده ای از انسانها بخاطر تعدادی دیگر از […]

وصیت نامه سردار شهید اسلام شاپور برزگر

…. الله اکبر الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر ـ لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم .

تاریخ را که می نگریم پر از حوادثی است که در جوامع مختلف بشری رخ داده و در اکثر آن عده ای از انسانها بخاطر تعدادی دیگر از بین رفته اند . قدرتمندها ضعیفها را از سر راه خود برداشته اند تا بدون مانع بتوانند به نیت و آمال کثیف خود برسند .

در زمان حضرت نوح قوم نوح چه شکنجه هائی و چه دردسرهائی که به آن حضرت ندادند . در زمان پیامبر اسلام ( ص) مشرکین مکه چقدر به اذیت و آزار آن فرستاده خداوند پرداختند و این مطالب را خداوند در قرآن کریم برای پند و عبرت نسل آینده ذکر کرده است . و اما تنها عاملی که این عده را به کارهای ناپسند وامی دارد آن دنیا پرستی است .

هر چه از بدیها بر سر انسان بیاید از مادیات و خودستائی انسانهاست .

(( ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک )) این بیان قرآن کریم بود و در حدیثی نیز آمده است : که (( حب الدنیا راس کل خطیه که دوست داشتن دنیا سرچشمه تمام گرفتاریهای انسان است )) .

آنها که مخالف راه انبیاء می روند بدانند و آگاه باشند که سرنوشتشان غیر از سرنوشت دوستانشان در تاریخ نخواهد بود و مخالف آنها نیز از مادی بودن آنهاست نه چیز دیگر .

تو پنداری جهانی غیر از این نیست                   زمین و آسمانی غیر از این نیست

و اما دسته دیگری که در جامعه راه قرآن و انبیاء را الگوی خود قرار داده اند همیشه سعی در اجرای فرامین خداوند متعال کردند در دنیا و آخرت سعادتمند خواهند بود و همچنان است که جامعه اسلامی امروز کشورمان به رهبری امام امت ، با گامهای استوار خویش در جهت پیاده کردن احکام الهی پیش می تازند و جوانان حزب الهی امت مسلمان نیز پرچمدار این نهضت اسلامی در جبهه های حق علیه باطل هستند و این وارستگان مسلمان دنیا را با تمام مظاهر فریبنده اش رها کرده و به اسلام روی آورده اند سپس در مسیر هدف مقدس الهی صمیمانه به جهاد و کارزار با دشمنان دین حق پرداختند و اسلام نیز جز بر پایه این نوع از ایثارگریها استوار نمی گردد .

اساساً جانبازی در مسیر حق یعنی دست کشیدن و خالی شدن از هر چه نفس را به رسوب کردن و باز نشستن فریب دهد و اوج گرفتن به سوی حیاتی جاودانه که همه چیز است و تعالی و کمال .

مسلماً اگر اندیشه و جان هر فردی سر شمار از این هدف مقدس شود ، دیگر عذاب و شکنجه دشمن بر او کارگر نخواهد شد ، چرا که او روح خود را چنان در آسمان بلند کمال اوج داده است و مجذوب جهان پرشکوه ابدیت گردانیده که هر نوع مصیبت و دردی که در این جهان خاکی بر آخرت ، دوستان با صفاتی که روحی شعله ور از عشق به قربانی شدن در مسیر حق و پاسخ گفتن به ندای رهائی بخش خدا و رسولش داشتند ، گرد هم اجتماع می کنند ، جهانی که از همه زشتی ها و پستی ها مبراست و تمامی این دوستان صمیمی در دنیا ، مجاهدین وفادار به حق بوده اند و در آخرت شهیدانی جاوید .

دل به جهان مبند که این بی وفا عروس با هیچ کس شبی را به محبت سر نکرد .

بدین امید که روحش دعاگویمان بوده و در قیامت شفاعتمان نماید .

‹‹ والسلام ››