*ماموریت و وظایف موسسه فرهنگی هنری حماسه سازان دفاع مقدس*

هدف

بسترسازی و ایجاد سامانه هوشمند ثبت آثار و اسناد انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و جبهه مقاومت (عکس، فیلم و اسناد)

ماموریت

۱-مرجعیت علمی، مشارکت در تدوین و ثبت تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت برای تبیین واقعیت‌ها و رفع شبهات و ابهامات در خصوص ابعاد مختلف دفاع مقدس.

۲-ایجاد ظرفیت لازم برای استفاده از توانمندی‌ها و تجارب فرماندهان، مدیران و پیشکسوتان دفاع مقدس، امنیت و جبهه مقاومت.

۳-ایجاد سامانه هوشمند برای بهره برداری پژوهشگران و محققان در حوزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس، امنیت و جبهه مقاومت.

ملاحظه: استفاده از اطلاعات فوق، اطلاعات عادی  و غیر طبقه بندی شده می‌باشد و اطلاعات طبقه بندی شده جزء وظایف نیست.

وظایف کلی

۱-ثبت و نگهداری تاریخ انقلاب اسلامی

۲-کمک به سایر موسسات همکار و در صورت درخواست کمک و همراهی با مراکز دائره  المعارف انقلاب اسلامی.

۳-انجام تحقیقات کاربردی و عملیاتی در خصوص دفاع مقدس به خصوص در زمینه‌های تاثیر فرهنگ دفاع مقدس بر فرهنگ کشور، نقش و حضور مردم و اقوام در دفاع، شیوه‌های فرماندهی و مدیریت جنگ و دفاع در سطوح مختلف.

۴-جلوگیری از موازی کاری و بهره‌برداری و جلب مشارکت و همکاری با مراکز مشابه داخل کشور به منظور رشد و ارتقاء سطح فعالیت ها و تهیه و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

۵-بهره‌گیری از تجربیات فرماندهان ۸ سال دفاع مقدس در انجام ماموریت‌ها و تدوین تاریخ و مبانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، امنیت و جبهه مقاومت.

۶-طراحی و راه اندازی پایگاه اینترنتی به منظور ایجاد ارتباط علمی با پژوهشگران و اندیشمندان ملی و فرا ملی.

۷-راه اندازی بستر جامع برای بهره برداری پژوهشگران و محققان(شبکه اجتماعی، رسانه و موتور جستجو)

۸-تولید محتوا در حوزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس، امنیت و جبهه مقاومت.

۹-اطلاع رسانی با استفاده از موتور جستجو و روزشمار انقلاب اسلامی.