حمایت از موسسه فرهنگی حماسه سازان دفاع مقدس به چند طریق امکان‌پذیر می‌باشید. شما میتوانید فرم همکاری داوطلبانه که در ادامه منظور شده را پر کرده و بدین وسیله در امور تولید محتوا، همکاری حضوری در دفتر موسسه واقع در تهران، و یا همچنین فعالیت های میدانی در سرتاسر کشور با موسسه وارد همکاری شوید. همچنین در ادامه بنرهایی مربوط به معرفی موسسه در اندازه‌های گوناگون به منظور دانلود در اختیار شما قرار داده شده است، با دانلود بنرهای مذکور و چاپ یا نشر دیجیتال آنها در فضای مناسب کمک شایانی به اهداف موسسه خواهید کرد. با تشکر از همیاری شما.


    نحوه همکاری داوطلبانه

    بنر تبلیغاتی رسانه رزمندگان با سایز 120 در 240
    بنر رزمندگان با سایز ۱۲۰ در ۲۴۰
    بنر تبلیغاتی رسانه رزمندگان با سایز 120 در 600
    بنر رزمندگان با سایز ۱۲۰ در ۶۰۰