شهید علی چیت سازیان- رزمندگان شهید علی چیت سازیان؛ باید اول از سیم خاردار نفس گذشت ! | رزمندگان
شهید علی چیت سازیان؛ باید اول از سیم خاردار نفس گذشت !

از هنرستان تا فرماندهی اطلاعات عملیات لشکر انصار الحسین

شهید علی چیت سازیان از طریق هنرستان وارد بسیج شد و در پادگان آموزشی قدس همدان آموزش‌های نظامی را گذراند.

هجده سال بیشتر نداشت که مربی استاد آموزش های نظامی از تاکتیک رزمی، اسلحه شناسی و تا اطلاعات و عملیات بود .

نبوغ و خلاقیت بی مثالِ او را علی شادمانی کشف کرد.

در عملیات “مسلم‌بن عقیل” ۱۴۰ نفر از نیرو‌های بعثی را، که به اسارت رزمندگان اسلام در آمده بودند، از داخل خاک عراق به پشت جبهه انتقال داد و شهامت و شجاعت خود را به اثبات رساند.

حاج همت گفته بود برایش نقشه ها دارم ؛ اما حاج حسین همدانی زودتر جنبید !

شهید علی چیت سازیان سال ۱۳۶۲ تنها ۱۹ سال داشت که فرماندهی اطلاعات و عملیات لشکر انصار الحسین را عهده‌دار شد.

فرمانده اطلاعات عملیات لشکر انصار الحسین علی چیت سازان

اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی!

اطلاعات و عملیات لشکر انصار الحسین با حضور علی چیت سازیان دانشگاه انسان سازی بود.

درس اول این دانشگاه هم آن بود که : اول خودتان را بسازید و بعد می توانید حرکت کنید و از خط دشمن عبور کنید.

این جمله آنقدر زبان به زبان و سینه به سینه نقل شد تا رهبر انقلاب از او این گونه یاد میکند:

آن رزمنده همدانی چقدر زیبا می گوید:« برای اینکه از سیم خاردار دشمن عبور کنید، باید از سیم خاردار نفس عبور کنید.»

 

راه‌کار شهادت را یافت!

شهید علی چیت سازان شبی خواب معاونش را که زود تر از او شهید شده بود را در خواب می‌بیند.

از او پرسیده بود :

«چرا من شهید نمی‌شوم؟راهکار شهادت چه بود؟»

جوابش را این گونه داده بود: «راه‌کارش اشک است»

از آن شب به بعد راه‌کار علی آقا اشک بود و اشک…

در آخرین عملیات گشت شناسایی در روز چهارم آذر ۱۳۶۶

پرسید: « انچه من حس میکنم را شما هم حس میکنید؟ »

گفتند: «چه چیزی؟»

گفت: « از این مکان عجب بوی خوشی میاید! »

 

دیدگاه بسته شده است.