۹ دی عملیاتی بر علیه دشمن فتنه‌جو
۹ دی عملیاتی بر علیه دشمن فتنه‌جو

۹ دی نه یک حادثه بلکه یک خیزش مردمی علیه نبردی ناشناخته به نام جنگ نرم بود. فتنه ۸۸ را به یقین می‌توان اتحاد ابلیسیان اجنبی و خناسان وطنی در جعل مقوله حب و بغض‌های انسانی دانست. فتنه‌ای که مرزهای اعتقادی را درنوردید و باورهای انسان را هدف قرار داده بود. فتنه‌ای که نه به […]

۹ دی نه یک حادثه بلکه یک خیزش مردمی علیه نبردی ناشناخته به نام جنگ نرم بود. فتنه ۸۸ را به یقین می‌توان اتحاد ابلیسیان اجنبی و خناسان وطنی در جعل مقوله حب و بغض‌های انسانی دانست. فتنه‌ای که مرزهای اعتقادی را درنوردید و باورهای انسان را هدف قرار داده بود. فتنه‌ای که نه به شخص بلکه به اصل باورهای مذهبی-سیاسی ایرانیان نشانه رفته بود. حضرتش فتنه را جنگ نرم دشمن دانست و رمز پیروزی در این نبرد را بصیرت عماری معرفی می‌کرد. نخبگان را توصیه به بصیرت افزایی و جوانان را افسران جنگ نرم می‌نامید.

در ادامه با وبسایت رزمندگان همراه باشید.

کدام راه به ایران

مفهوم قدرت نرم در غرب با جوزف نای شناخته می‌شود. اوبامای مؤدب با دست چدنی و دستکش مخملی، گزینه‌ای را از سابان سنتر انتخاب کرد که مبتنی بر قواعد قدرت نرم بنا شده بود. اوبامای باهوش می‌دانست که ایران راهکار سخت ندارد. او فهمیده بود که با ایران نمی‌تواند بصورت نظامی وارد درگیری شود. برای همین گزینه پیشنهادی جنگ نرم و انقلاب رنگی را برای ایران مناسب دید.

فقه جعفری و قدرت نرم

جنگ نرم از نگاه ایرانی و یا قدرت نرم از نگاه آمریکایی، نبردی در حوزه حب‌ها و بغض‌هاست. موضوعی که در نگاه دینی آن را در حوزه یکی از فروعات احکامی مذهب تشیع می‌توان یافت.

تولی و تبری از واجبات فقهی فقه جعفری است. تولی و تبری دارای یک حوزه شناختی و یک حوزه اِبرازی است. این که چه چیز را دوست داشته باشیم و از چه بیزاری بجوییم اساس این اصل است. تولی انسان را به راه می‌آورد و تبری از بیراهه می‌رهاند. خط و مشی این دوستی در ادعیه و زیاراتی که از معصومین نقل شده است به وضوح بیان شده است. از حدیث کسا گرفته تا زیارت عاشورا و دعای ندبه و زیارت جامعه کبیره همگی شئون شناختی این امر اولی را مشخص کرده است. شیعه باید بداند و بشناسد و به آن عامل باشد.

تولی دوستی با دوستان خدا و تبری دشمنی با دشمنان خدا است. کار شیاطین جنی و انسی قلب این واقعیت است. دوستی و رفاقت و نزدیکی با دشمنان خدا و دشمنی و کینه و دوری از دوستان خدا هدف شیطان در نبرد اعتقادهاست. انسان اگر مرض قلب داشته باشد یا اگر دچار قساوت قلب شده باشد، دوستی و دشمنی را اینگونه خواهد پذیرفت. کارکرد جنگ نرم علیه باورهای شیعه، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه نیز با همین کارکرد رخ می‌دهد.

فتنه ۸۸

درسال ۸۸ مردم هیجان زده از نتیجه انتخابات تحت تحریک شیفتگان قدرت، معترض و متعرض می‌شوند. این شکست سیاسی تبدیل به یک کینه سیاسی می‌شود. رفته‌رفته هر آن چه در مقابل هیجانات آنها قرار می‌گرفت تبدیل به بغض می‌شد. حال چه وزارت کشور باشد و چه شورای نگهبان باشد و یا شخص رهبری. در مقابل هر چه بلندگوی حمایت از آنها بود را دوست پنداشتند و تریبون آنها را معتبر دانستند. چه بی‌بی‌سی باشد و چه صدای اسرائیل و چه سلطنت طلب‌ها و یا مجاهدین خلق.

در فتنه ۸۸ نه هدف اسقاط دولت دهم بلکه هدفش اسقاط ولایت فقیه بود. اینکه چه شد موضوع انتخابات به موضوع ولایت فقیه ختم شد معلول همین مدیریت جنگ نرم بود.

۹ دی صرفاً یک عملیات موفق و تاریخ‌ساز

باید بدانیم که جنگ نرم تمام نشده است و ۹ دی صرفاً یک عملیات موفق بر علیه دشمن ملت ایران بود. دشمن هنوز عرصه نبرد را ترک نکرده است و در ۹ دی صرفاً یک عقب نشینی تاکتیکی در برابر هجوم رزمندگان جنگ نرم کرده است. جمهوری اسلامی در این نبرد هیچ صلح‌نامه‌ای را امضا نکرده است و دشمن نیز از مرزهای ما خارج نشده است. دشمن تمامیت اعتقادی ملت ایران را نپذیرفته است و در هر موقعیتی مترصد حمله می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ جام زهری را هم برای آن ننوشانده است. فتنه پابرجاست و رزمندگان مردمی بایستی در میدان و عرصه بمانند تا از نفوذ دشمن بر سرزمین قلبشان جلوگیری نمایند.