فن دست یابی به قدرت در مهندسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
فن دست یابی به قدرت در مهندسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

مقدمه فن دست یابی به قدرت یا همان Policy از جمله آفت‌هایی است که می‌تواند عناصر سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به خطر بیاندازد. در این گفتار سعی شده است تا تعریفی مختصر اما کاربردی از عنصر سیاست در اسلام و عنصر Policy در لاتین بیان نماییم. در ادامه با وب سایت رزمندگان همراه باشید. […]

مقدمه

فن دست یابی به قدرت یا همان Policy از جمله آفت‌هایی است که می‌تواند عناصر سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به خطر بیاندازد. در این گفتار سعی شده است تا تعریفی مختصر اما کاربردی از عنصر سیاست در اسلام و عنصر Policy در لاتین بیان نماییم. در ادامه با وب سایت رزمندگان همراه باشید.

سیاست و Policy در ساخت سیاسی

سیاست در عربی به معنای حسن تدبیر و تصمیم است. در این تعریف بهره‌مندی از بهترین اندیشه در عرصه شناختی و اتخاذ بهترین تصمیم در عرصه مدیریتی بر هر چیز دیگری رجحان دارد. این تعریف با روح و جان سیاست در اسلام عجین شده و خود را به عنوان جزئی از آن به حساب آورده است. اما این معنا را هرگز نمی‌توان در فرهنگ لغات لاتین یافت. آنچه را لغت شناسان معادل واژه سیاست در زبان لاتین می‌دانند چیزی جز واژه Policy نمی‌باشد. اما در واقع Policy معنای دقیقی از سیاست نبوده، نیست و نخواهد بود.

تعریف Policy

Policy در زبان لاتین به معنای فن دست یابی به قدرت و یا فن حفظ قدرت می‌باشد. در این معنا همواره یک جایگاه قدرت وجود دارد که به آن position گفته می‌شود. اگر گروهی در این جایگاه قدرت قرار داشته باشند آن گروه صاحب position می‌باشد. گروه‌های سیاسی که در جایگاه قدرت قرار ندارند نیز تحت عنوان opposition شناخته می‌شوند. گروهای opposition تمام همّ و غمّشان دستیابی به جایگاه قدرت است و گروه‌های position حفظ جایگاهشان می‌باشد. به مجموعه تدابیر و کنش‌های گروه‌های سیاسی در جهت حفظ جایگاه قدرت و یا دست یابی به آن را در لاتین Policy می‌نامند.

منافع ملی یا حزبی

در تعریف سیاست در عربی، حسن تدبیر و تصمیم می‌تواند در جهت منافع ملی قرار داشته باشد. اما در تعریف Policy منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی اولویت پیدا خواهد کرد. کار جایی بیخ پیدا می‌کند که قید «به هر قیمت» به این تعریف نیز اضافه شود. به عبارت دیگر «فن دست یابی به قدرت یا حفظ آن به هر قیمت». در این حالت نه تنها مسائل حزبی اولویت دارد بلکه برای دست یابی به جایگاه position  و یا تثبیت آن گروه‌ها حاضر خواهند بود تا منافع ملی را نیز قربانی راه خود نمایند.

هر چند در فرهنگ اصطلاحات به غلط سیاست عربی را معادل Policy لاتین قرار داده‌اند اما به واقع در معنا تعادلی میان آنها وجود ندارد. اگر گروه‌های سیاسی مجهز به فرهنگ لغات لاتین باشند عاقبتی جز استفاده از تکنیک‌های دانش Policy را نخواهند داشت. یکی از میوه‌های گندیده لیبرالیسم در ایران نفوذ همین تفکرات تکنیکال در عرصه سیاسی است که سبب تحدید و تضعیف برخی عناصر ملی نیز شده است.

نفی لیبرالیسم

جمهوری اسلامی ایران با اهدای خون هزاران شهید و با شعار و نفی شرق و غرب پا به عرصه میدان گذاشت. نفی شرق و غرب فقط با اعلام برائت از قدرت‌‌های مستکبر شرقی و غربی معنا نمی‌شود. بلکه برائت از تمام الگوهای فکری، سیاسی و اقتصادی آنها نیز می‌باشد. یکی از عرصه‌های نفی شرق و غرب نفی تکینکال عناصر لیبرالیسم است که می تواند یک کشور را به ورطه خسر و زیان بکشاند. Policy نیز یکی از اجزای لیبرالیسم غربی است که مبتنی بر منافع حزبی می‌تواند سبب نابودی منافع ملی شود.

برای عینیت بخشی به آسیب‌های Policy در جمهوری اسلامی ایران در مقالات بعدی نیز با وب سایت رزمندگان همراه باشید