راهکارهای دشمن برای نابودی اسلام از گذشته تا به امروز
راهکارهای دشمن برای نابودی اسلام از گذشته تا به امروز

فرهنگ از خود گذشتگی و غیورمندی ازخود گذشتگی و ایثار واژه ای نام آشنا و زیبا در فرهنگ لغت است. همه ی ما بارها این کلمات را شنیده ایم و حس کرده ایم. در همه ی فرهنگ ها و ملیت ها با ظلم و ستم و متجاوز مبارزه شده است. در فرهنگ رزمندگان اسلام و […]

فرهنگ از خود گذشتگی و غیورمندی

ازخود گذشتگی و ایثار واژه ای نام آشنا و زیبا در فرهنگ لغت است. همه ی ما بارها این کلمات را شنیده ایم و حس کرده ایم. در همه ی فرهنگ ها و ملیت ها با ظلم و ستم و متجاوز مبارزه شده است. در فرهنگ رزمندگان اسلام و ایرانی هم هر زمانی که کسانی ظلم کردند و در مقابل اسلام ایستادند، مردمانی غیور و خداپرست در مقابل آنها ایستادند و از شرف و ملیت و ناموس خود دفاع کردند. این مبارزه همیشه به هدف پیرزوی صورت گرفته است. حال در این راه مردمان غیور یا شهید شدند و به بهشت ابدی راه پیدا کردند و یا زنده ماندند و به مبارزه ادامه دادند. در دین اسلام مبارزه با ظلم و بدی ها امری مقدس است. در ادامه می خواهیم در مورد راهکارهای دشمن برای نابودی اسلام و اثرگذاری هشت سال دفاع مقدس بر رندگی امروز صحبت کنیم.

درس هایی از دفاع مقدس و راهکارهای دشمن برای نابودی اسلام:

در آن دوران که هشت سال به طول انجامید، همه ی دنیا بر علیه جمهوری اسلامی ایران بودند. کشورهای زیادی دست به دست هم دادند تا اسلام را از بین ببرند. شجاعت ملت ایران و غیرت رزمندگان پاک ایرانی چیزی نیست که بتوانیم به راحتی فراموش کنیم. همه مام می دانیم که جنگ چیزی جز خون و خونریزی ندارد. در هیچ جای اسلام هم ترغیب به جنگ و خونریزی وجود ندارد. اما آن زمان که جنگ تحمیلی باشد و ناموس و جان و دین در خطر باشند چاره ای جز جنگیدن وجود ندارد. این جنگ تحمیلی جوانان و متخصصان زیادی را از ملت ایران گرفت اما نهایت پیروزی از آن ایران و اسلام شد. امروز تجربه ها و درس هایی اعم از فداکاری، غیرت، اتحاد، وطن پرستی، مبارزه با ظلم و … را از هشت سال دفاع مقدس گرفته ایم.

علت نام گذاری کلمه مقدس در هشت سال دفاع مقدس چیست؟

دفاع مقدس جنگی طولانی و سخت بوده است که از کودک و پیر و جوان را درگیر کرد. خون های بی گناه و معصوم زیادی ریخته شد. اما فراموش نکنیم که دفاع مقدس سند افتخاری برای ملت ایران و رزمندگان اسلام است. سندی که تا به امروز اعتبار خود را از دست نداده است. هنوز هم مردم و جوانان ایرانی به این دفاع پاک و خالصانه افتخار می کنند. سندی که با خون جوانان زیادی امضا شده است. هنوز هم کسانی هستند که جانباز آن دوران هستند و به زندگی خود با سختی های فراوان ادامه می دهند. قطعا عشق آنها به مملکت فراموش نخواهد شد. رزمندگان و جانبازان و شهیدان زندگی خود را وقف آزادی امروز دین و مردم کرده اند. قطعا کار آنها بسیار مقدس است.

نقشه های دشمن برای نابودی اسلام:

در شرایط امروزی که کشور ایران در تحریم های اقتصادی شدیدی قرار گرفته است، باز هم می توان گفت که ملت ایران در حال مبارزه با جنگ اقتصادی هستند. تحمل کردن این شرایط با یادآوری دفاع مقدس و استفاده از فرهنگ دفاع مقدس می تواند آسان تر باشد. باز هم اتحاد و همبستگی ملت ایران می تواند دشمن را از پای درآورد. چراغ این خانه باز هم با اتحاد و منش جوانان ایرانی روشن می ماند. دشمنان اسلام در هر دوره ای نقشه ای برای از هم گسستگی کشور ایران و اسلام داشتند، سال ها قبل جنگ تحمیلی و امروز جنگ اقتصادی را شروع کرده اند. اما جوانان ایرانی پخته تر و غیور تر از قبل در مقابل این دشمنان ایستاده اند. قطعا هیچ کدام از راهکارهای دشمن برای نابودی اسلام اثرگذار نبوده است.