نامه شهید آشتیانی به دخترش
نامه شهید آشتیانی به دخترش
غلامرضا دانش آشتياني در سال 1309 (هـ .ش) در شهر آشتيان، شهري كه اهالي آن به پرهيزگاري و پويندگي علمي و اخلاقي موصوف هستند ديده به جهان گشود. نوزادي كه بعدها نه تنها در آسمان شهرستان آشتيان بلكه سراسر ايران به خوبي درخشيد.

نامه شهید آشتیانی به دخترش

بسمه تعالی

مریم (فاطمه ) عزیزم اولین گفتاری است که با زبان قلم با تو در میان میگذارم و راز دل خود را که از کانون مهر ومحبت سرچشمه گرفته و مشعلهای سوزان آن درد و رنج فراق را نصیبم ساخته است با تو میگویم .

دختر عزیزم این را بدان که این مهر و محبت و این علاقه و الفت را خدای توانا در دل و کانون حیات بشر قرار داد تا در نتیجه افراد انسان باهم هماهنگ شوند و با بکار بستن دستورهای حیات بخش خویش مردان صالح و زنانی مظهر عفاف گردند . یعنی من بکوشم و از روی علاقه به تو تو را چنان تربیت کنم که خانمی پرهیزکار و گوهری گرانبها گردی تا دامن پربهایت فرزندان امانت و راستی و فضیلت و درستی تربیت کند.

خلاصه آنکه تو نمونه از فضیلت و انسانیت از من بیادگار بمانی و از خود هم فرزندان شایسته ثمردهی بگذرم این رشته مهر و محبتی که خدای مهربان در دلم گذارده و در اثر جدائی تو مرا در رنج انداخته برای چنین هدف بزرگی است .

تو خود این را بدان و این مختصر نامه پدر را با خود از دوران کودکی و اولین وحله زندگی بیادگار داشته باش و بگوش دل بسپار تا چون بزرگ شدی یادگاری از من نزد تو باشد و همیشه در آن اندیشه کنی و از آن پند بگیری.

این علاقه من بتو دوامی ندارد و تا زمانی رشته دل من را با تو و هرکس دیگر پیوند میدهد و ما را به یکدیگر نزدیک نگه می دارد که آن خدای عزیز را فراموش نکنی و خشنودی و خیرخواهی او را در نظر داشته و فرمانهای سعادت بخش وی که در وحله اول نسبت بتو شناسایی او و پرستش وی و رعایت عفت و اطاعت از شوهر است بکار بندی تا در نتیجه بکار بستن دستورهای خدا از لذت و آسایش آن برخوردار گشته و دریابی که دین خدا از روی علاقه ای است که او بتو دارد و از علاقه پدر و هرکس دیگر بتو بیشتر است .

خواهان سعادت و عزت تو و همه

پدر مهربانت

غلامرضا دانش آشتیانی

۵/۶/۱۳۳۲ شمسی برابر بتاریخ ۱۸ ذی الحجه الحرام ۱۳۷۲ قمری