شهید ولی الله چراغی
شهید ولی الله چراغی
بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله علي محمد و آله و سلم و تسليماً ، و درود خدا بر تمامي لشگريان حق عليه باطل و بر امام عزيزم كه ما را آگاهي بخشيد و در هر فرصت به پاك كردن زنگار منيت ها پرداخت تا فقط براي خدا باشيم .

وصیت نامه سردار سپاه اسلام شهید جلیل القدر ولی الله چراغی

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله و سلم و تسلیماً ، و درود خدا بر تمامی لشگریان حق علیه باطل و بر امام عزیزم که ما را آگاهی بخشید و در هر فرصت به پاک کردن زنگار منیت ها پرداخت تا فقط برای خدا باشیم . و بر شهدا رحمت خدا باد که به ما آموختند چگونه بهتر رفتن را ! مسلم تسلیم هستم و شهادت می دهم به خداوند حیّ لایموت و احد ، رحمن و رحیم و … و محمد بهترین برگزیده از یکصدو بیست و چهار رسولش و علی ( ع ) وصی بر حقش و یازده فرزند علی ( ع ) از فاطمه ( س ) که همگی بر حقند .

و اما تنها حجت خدا مهدیست ( عج ) که به انتظار فرمان ظهورش نگران از انسانیت نشسته است .

و اعتقادم بر این است که امام خمینی روحی الفاء نماینده بر حق امام زمان و حجت خدا مهدی زهرا است و فرمانها و دستوراتش همه از خداست و باین لحاظ تسلیم تسلیم . و همه را مخصوصاً نزدیکان را بر این عقیده دعوت می کنم بشدت .

… اما می دانم نتوانستم تکالیفم را در مورد پدر و مادرم و نیز همسرم و برادران و خواهرانم و دوستان و خویشاوندانم و … انجام دهم ، از همه شما می خواهم برایم طلب مغفرت کنید که بسیار گنهکارم و دستم بسیار کوتاهست …. و پدرم شما بر بقیه مسائلم وصی هستید و آن بکنید که خدا می خواهد . خداوند انشاءالله شما را عاقبت به خیر کند .

تمام زندگی ؛ ان یمسسکم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله تلک الایام نداو لها بین الناس و لیعلم الله الذین امنوا و یتخذ منکم شهداء و الله لا یحب الظالمین و لمیحص الله الذین امنوا و یمحق الکافرین … آل عمران   این اسن قال الحسین :

ان الحیاته عقیدته و الجهاد .

                         ‹‹ فرزند کوچک شما ولی الله چراغی ››