شهید مهدی خوش سیرت
شهید مهدی خوش سیرت
وصيت نامه سردار رشيد اسلام شهيد مهدی خوش سيرت

الا و ان الیوم الحضار و غداالسباق و السبققالجنه والغایه النار

آگاه باشید آنروز روز آمادگی و آماده شدن است و فردا هنگام سبقت و پیشی گرفتن ، بهشت جایزه پرندگان مسابقه و پایان کار ( عقب ماندگان مسابقه ) دوزخ می باشد . ( نهج البلاغه خ ۲۸ )

بنام خداوند بزرگ که به بزرگی و وحدانیت خود بر همه ما منت نهاد و حیات ما را در رضای روحانی جمهوری اسلامی ایران مقدر گردانید. خدایا عمری است که بسر من گذشت ولی من از خود نگذشتم و در مدت حیات بارها خودم را دیدم و پسندیدم و تو را ای خدای مهربان فراموش کردم . خدایا هر روز و هر لحظه از حیاتم ، برکات و رحمت تو از بالا بر ما فرود آمد ولی جواب این خوبی ها را من به بدی پاسخ دادم .

ای خدای مهربان مدت ها بود که غافل و بی خبر از خودم بودم و باز هم تو کرم کردی و مرا به وظیفه خود آشنا کردی و آنزمان بود که تازه فهمیدم که ای وای چه کردم و چگونه به دست خودم فردای خود را به سیاهی و تباه کشاندم و آنجا بود که جبران آنرا بر خود دشوار و سخت دیدم و باز هم لطف تو بدادم رسید و باب توبه و بازگشت را جلوی راهم نمایان کرد چه می گویم نه اینکه نشان دادی بلکه مرا دعوت نمودی و گفتی که اگر برگردی به سوء ، من نه اینکه می پذیرم ، ترا بلکه ترا دوست خواهم داشت حال ای خدای مهربانم گمراهم و آلوده ام …

و با همه بی آبرویی خود به سوی تو برگشتم و واسطه ای ندارم به همه بدی کردم و از خودم رنجاندم و اینک جز لطف و کرم تو واسطه ای بمی یابم پس ای خدای مهربان مرا پذیرا باش و در دریای رحمت و کرم خود مرا غرق کن تا نجاتم دهی ، خدایا اینک که لحظاتی بیش به عملیات نمانده است بغض گلویم را گرفته و نمی دانم چه اشکی بریزم ، خدایا اشک ندامت شرمندگی بر گونه ام روان است و در حالی که مقربان صالح درگاهت در این زمان ها که لحظه وصل است اشک شوق وصال محبوب می ریزند ، خدایا روز حساب چه بر من کرده ای ، خدایا با این آلودگی و روسیاهی شرم دارم نه پیشگاه تو حاضر شوم برای حساب و بازرسی .

پس ای مهربانترین مهربانان مرا به کرم خود ببخش و رسوایم مگردان . خداوندا اینک که مدت ۵ سال و اندی از عمر این جهاد مقدس می گذرد به جز عده قلیلی از دوستان کسی را با خود در سنگر نمی بینم زیرا عده ای به لقاء تو آمدند و عده ای بر روی تخت های بیمارستان و منزل بستری هستند و عده ای نیز با توجیهات مختلف خود را به کارهای پشت جبهه مشغول نمودم و درد من از گروه سوم است زیرا شهدا و معلولین با خون خود وفای خود را به امام به اثبات رساندند ولی درد گروه سوم است که دلم را چرکین کرده است و گویا اصلاً در این دنیا نیستند و فریاد استمداد طلبی انقلاب را از حلقوم امام نمی شنوند ، خدایا تو خودت به کرم خود دل ها و گوش هایشان را بیدار و بنیاد شنوا گردان و توفیق پوشیدن لباس رزم مجاهدانت را به آنان بده .

پدرم و مادرم و همه اعضاء خانواده مفتخر و خرسند باشید که امروز خداوند به شماها افتخار می کند و اگر در طی این راه مقدس خونم بر زمین ریخت و به رود پر خروش شاهدار طوبی لکم ( خوشا به حال شما ) که خود را با زهرا ( س ) همدرد گردید و من روحم در آرامش است که طوری زندگی کنید که انگار فرزندی به انقلاب تقدیم نکرده اید و همیشه خود را بدهکار انقلاب و اسلام و امام بدانید . و از زحمات جان فرسای شما که در حقم نمودید از خداوند برایتان طلب اجر و مغفرت دارم و از برادرانم نیز عاجزانه در خواست دارم که با سلاح تقوا و صبر خادم انقلاب باشند و از مواضع تفرقه دوری کنند و از خواهرانم مسئلت دارم که در کردار و افعال خود به زینب ( س ) توجه کنند و در امر جهاد بی تفاوت نباشند .

از برادرم محمد نیز کمال تشکر را دارم و تقاضامندم که هیچوقت پدر و مادر خود را از مهربانی و حمایت خود بی نصیب مگردان و از همه دوستانم می خواهم که بندگی خود را به خدا در عمل ثابت کنند و وفاداری خود را به امام و انقلاب تا حد نثار جان خود به اثبات رسانند و کسی سنگ دوستی مرا به سینه نزنند جز در لباس جهاد و تقوا ، ای عزیزانی که زیر تابوت مرا گرفته اید و قدم در گورستانی آستانه نهاده اید از عاقبت کسانی که در اطرافتان در زیر زمین پوسیده اند عبرت بگیرید و دلتان را از علایق برکنید که روزی شما نیز به آنان ملحق خواهید شد .

ای قهرمانان انقلاب ، امت اسلامی آستانه از کسانی که خود را در صحنه انقلاب دایه های مهربانتر از مادر می دانند بترسید و حذر کنید . همسرم حلم و بردباری را در خود تقویت کن اگر موفق به این کار شدی هیچوقت حوادث زندگی از کوره بدر نخواهد کرد در مقابل خطای انسان ها حلیم باش و در مقابل کم محبتی ها تو مهربان تر باش . قرآن می فرماید که از خصوصیات بندگان خوب خدا این است که در زمین با تواضع راه می روند و از خطای انسان های جاهل با سلامتی گذشت می کنند .

( و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا اسلاما )فرقان ۶۲ .

همسرم اگر می خواهی خدا از تو راضی باشد باید در راهش حرف ها و طعنه ها و ملامت ها را به جان خریدار باشی و در این راه از خود خدا کمک بخواه و بدان که هر انسانی سرنوشتی دارد که هیچ چیز نمی تواند آنرا تغییر دهد . و اگر فرزندی خداوند نصیبمان کرد خوب از او مواظبت کن و او را اهل قرآن و مؤمن و مجاهد پرورش ده حال اگر پسر شد در سنگر نبرد و اگر دختر شد در سنگر عفاف و صبر ، و اگر تقدیر در رفتن من از این دنیا باشد در تنهایی خود تکیه بر خدا کن و طوری زندگی کن که خداوند را از خود راضی کنی.                                                              ‹‹ والسلام ››

مهدی خوش سیرت